Mensskydd i bomull

Mensskydd i bomull

Den här artikeln är en del av en informationsserie vi valt att publicerat i samband med Världshälsodagen den 7 april 2023, som en del av vårt kunskapsspridande arbete.

Idag finns det ingen global reglering på hur mensskydd får produceras eller förpackas, vilket gör att det finns regionala skillnader och stora kunskapsluckor om produktion av mensskydd. En global standard är dock på väg. Läs mer om det här. 

Bomull – ett välkänt material som används i bl.a. klädindustrin, till medicinsk utrustning men som även kan användas till produktion av mensskydd. Den miljöpåverkan bomull skapar handlar mycket om den stora vattenmängd som krävs för att odla bomullen, men också om den enorma mängden kemikalier som används i konventionell bomullsodling. På de odlingarna är det ofta även brist på skyddsutrustning som hjälper arbetarna att skydda sig mot kemikalierna.

Bomullsplantan drar lätt till sig skadedjur och insekter och är även känslig för yttre påverkan som bl.a. kraftig nederbörd eller torka. En stor del av bomullen konstbevattnas för att hålla en jämn bevattning vilket bidrar till den allt osäkrare tillgången till färskvatten. Bomullen är helt enkelt rätt svårodlad.

På ekologiska odlingar är lösningarna för den svårodlade bomullen jordens egna lösningar mot skadedjur: en bra balans mellan olika växter på odlingen, och naturlig gödsel som främjar smådjur och insekter som är skadedjurens naturliga fiende. Kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel används inte inom ekologisk produktion av bomull. Dock kräver den ekologiska bomullen, precis som konventionell bomull, väldigt stora vattenmängder. Mindre än 1% av bomullen som produceras idag är ekologisk.

Det pratas också en del om barnarbete och arbetsförhållanden på bomullsodlingarna. I konventionell odling är det nästintill omöjligt att spåra var bomullen kommer från, huruvida det sker barnarbete på odlingarna och hur arbetsmiljön ser ut. Bomull med märkningar så som GOTS, Fairtrade, Bra Miljöval, Svanen och EU-blomman ställer krav på arbetsmiljön och förbjuder barnarbete på odlingarna.

Tamponger och bindor görs oftast i viskos eller i bomull, och båda sorterna finns på den svenska marknaden. Att välja ”rätt” är inte helt lätt. De mensskydd du ska välja ska passa din kropp och kännas bra. Det är inte på konsumentens ansvar att se till att produkterna är hållbara. Ansvaret för att producera hållbara mensskydd ligger just på producenterna – det är de som bestämmer hur mensskydden ska produceras.

Här kan du läsa alla delar av artikelserien:
Mensskydd i viskos
Plast i tamponger
Hur regleras mensskydd?
Mensskyddsmaterial som utmanar status quo

Källor:
Naturskyddsföreningen, Hur miljövänliga är materialen i våra kläder? Hämtad 30/3-23
Hallå Konsument, Välja material i kläder och textilier Hämtad 30/3-23
Fairtrade, Bomull Hämtad 30/3-23
Medveten konsumtion, Bomullsproduktion Hämtad 30/3-23
Råd & Rön, Bomull tömmer världens vattendrag Hämtad 30/3-23 
Ekologisk handel, Fakta om bomull och bomullsodling Hämtad 5/4-23
Sveriges Natur, Bomullsodling som förgiftar Hämtad 5/4-23 

Offert Shop