B2B Köpvillkor – För dig som handlar åt ett företag eller en organisation 

Information om World Period Group AB/Menssäkrad

Dessa köpvillkor (”Villkoren”) gäller för alla beställningar kunder (juridisk eller fysisk person) “du” gör hos World Period Group AB/Menssäkrad (org.nr 559248-9404) (”Menssäkrad”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”).

Kontaktuppgifter

Du kan alltid kontakta oss via e-post till hej@menssakrad.se, eller via sociala medier (@menssakrad).

Godkännande av Villkoren

När du köper en produkt bekräftar du att du har läst, förstått och godkänner Villkoren. Om du inte godkänner Villkoren, kan du inte köpa Produkter eller Prenumerationer.

Definitioner

”Funktioner” avser Hemsidan och Produkterna tillsammans. ”Hemsidan” avser vår hemsida (https://www.menssakrad.se) rörande Produkterna.”Integritetspolicy” avser vår Integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.”Produkter” avser de produkter som beskrivs under avsnittet ”Produkter” nedan som vi tillgängliggör via Hemsidan, tillsammans med tillhörande tjänster och information som vi tillhandahåller till dig.“Prenumeration” avser prenumerationstjänsten tillgänglig på Hemsidan.

 

1.0 PRODUKTER

1.1 Vårt huvudsakliga produkterbjudande till företag och verksamheter är Menssäkradboxen, en toalettmöbel som tillgängliggör bindor och tamponger samt prenumeration och engångsköp av tamponger och bindor. Vi tillhandahåller även merchandise (se villkor för Privatpersoner för mer information).

Genom att beställa en prenumeration ingår du ett abonnemangsavtal av bindor och tamponger. Prenumerationen erbjuds på ett intervall om 90 dagar, och en ny beställning skapas automatiskt en gång per intervall. Prenumerationen kan regleras från ditt konto.

Du kan ändra din prenumerationsmodell och/eller avsluta prenumerationen genom att göra justeringar i ditt konto eller genom att kontakta oss via vår Kontaktinformation. Eventuella ändringar måste göras minst 48 timmar innan nästa beställning av Produkter behandlas. Om Prenumerationen inte har sagts upp eller ändrats i tid förnyas det automatiskt.

Mer information om våra Produkter finns att hitta på Hemsidan.

Om inget annat anges förbehåller vi oss rätten att byta ut, upphöra med eller ändra alla Produkter som vi erbjuder till försäljning eller som en del av en kollektion.

Eftersom färginställningarna på den enhet du använder kan påverka färgerna på bilderna på Hemsidan garanterar vi inte att färgerna på bilderna av Produkterna på Hemsidan är verklighetstrogna.

1.2 Beställning sker enligt angivna instruktioner på Hemsidan eller via hej@menssakrad.se. Beställningen är bindande så snart orderbekräftelse skickats.

 

2.0 LEVERANS AV PRODUKTER

2.1 Att Produkter finns på Hemsidan vid en viss tidpunkt innebär inte att dessa Produkter kommer att vara tillgängliga vid varje tidpunkt.

2.2 Leverans sker genom DHL och Postnord och avisering sker via det mobilnummer du angivit vid beställningen. Menssäkrad står för risk och bär samtliga kostnader till dess att ni mottagit varorna på angiven leveransadress.

2.3 Vi har rätt att debitera dig för kostnader som uppstår om du inte hämtar dina beställda produkter i tid från uthämtningsstället efter transport av produkterna.

2.4 Om en produkt är slut i lager förbehåller vi oss rätten att inte leverera produkten inom den angivna leveranstiden eller att annullera beställningen. Om du redan har beställt den Produkt som är slut i lager kommer vi att erbjuda dig en återbetalning.

 

3.0 BESTÄLLNING & PRIS

3.1 Produkter beställs i enlighet med instruktionerna på Hemsidan.

3.2 Du kan endast beställa Produkterna till en leveransadress i Sverige.

3.3 Du ska betala alla tillämpliga avgifter som anges på Hemsidan för de Produkter du beställt. Priserna för Produkterna anges på Hemsidan och inkluderar uttryckligt angivna leveranskostnader, mervärdesskatt eller andra avgifter och skatter (när det är tillämpligt).

Vi har rätt att ändra priserna för Produkterna och därför kommer priserna som gäller att anges på Hemsidan.

 

4.0 BETALNING

4.1 Fakturan ställs ut på det sätt som angivits vid beställning (e-faktura, e-post eller papperfaktura).

4.2 Vid försening av Menssäkrad rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt svensk lag, 6 § räntelagen.

 

5.0 MONTERING

5.1 Kunden ansvarar för montering och nedmontering av Produkterna Menssäkradboxen och Plastlådan.

5.2 Menssäkrad ansvarar inte för skador som kan uppstå på vägg, eller annan monteringsyta, vid montering och nedmontering.

5.3 Kunden åtar sig att sätta upp Produkten på ett sätt så att Produkten inte skadas eller förstörs vid montering eller nedmontering.

5.4 Menssäkrad tar inte ansvar för skador eller sjukdomar som orsakats av felaktig användning av Produkten med dess tillbehör.

 

6.0 ANVÄNDNING AV FUNKTIONERNA

6.1 När du använder Funktionerna måste du alltid följa gällande lagstiftning, förordningar och myndighetsföreskrifter. Framför allt får du inte använda Hemsidan på annat sätt än genom de gränssnitt som tillhandahålls av oss och som uttryckligen tillåts enligt Villkoren. Du får inte använda Funktionerna på något sätt som strider mot våra, eller någon tredje parts, rättigheter eller intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du från tid till annan får av oss.

6.2 Om du tillhandahåller inkorrekt, felaktig, inaktuell eller ofullständig information när du skapar ditt Konto har vi rätt att avslå eller ändra din beställning samt att stänga ned ditt Konto. Detta gäller även om du inte följer dessa Villkor (t.ex. om du inte betalar för Produkter i tid) eller andra tvingande regler. Skulle en sådan händelse inträffa kommer vi att kontakta dig och begära att du upphör att bryta mot dessa Villkor.

 

7.0 VÅRT ANSVAR

7.1 Garanti
Vi är ansvariga för eventuella fel som finns vid den tidpunkt då du mottar produkterna. Vi ansvarar inte för defekter som orsakats av dig, till exempel om du inte har tagit väl hand om produkterna.

7.2 Fel
Produkter anses till exempel vara defekta i följande fall:

 • Den överensstämmer inte med vad vi har avtalat i detta avtal eller som annars följer av tillämplig lagstiftning.
 • Vi har inte informerat dig om detaljer om Produkten som vi känner till eller borde ha känt till och som du rimligen kunde förvänta dig att få information om, om denna underlåtenhet att informera kan antas ha påverkat ditt beslut om köpet.
 • Den är i sämre skick än vad du rätteligen kunde ha förväntat dig utifrån Produktens pris, ålder och andra förhållanden.

7.3 Reklamation
Om du anser att Produkterna är felaktiga kan du reklamera dem genom att meddela oss skriftligen via hej@menssakrad.se senast 30 dagar efter det att kontraktsbrottet upptäckts eller borde upptäckts. Sker inte skriftlig reklamation i rätt tid förlorar Kunden rätten att åberopa kontraktsbrottet. Reklamerar Kunden inte inom två från det att denne tagit emot varan, förlorar Kunden rätten att åberopa felet.

7.5 Fel på hemsidan
Vi förbehåller oss rätten till eventuella fel på Hemsidan, t.ex. produktbeskrivningar, specifikationer, felaktiga priser, lagersaldon eller annan felaktig information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera uppenbara fel och att när som helst ändra eller uppdatera informationen på Hemsidan i enlighet med detta.

Bilder eller andra visuella element på Hemsidan är endast avsedda för illustration och vi garanterar inte den exakta kvantiteten som visas eller produkternas exakta utseende, ursprung eller funktion. Se orderbekräftelsen för den exakta produktmängden för din beställda produkt eller dina beställda produkter.

7.6 Försening
Ibland kan vi inte leverera Produkterna inom den avtalade tiden. Vid försening kan du (förutsatt att förseningen inte har orsakats av dig):

 • Hålla inne betalningen eller begära återbetalning.
 • Säga upp avtalet.

7.7 Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)
Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet och få en återbetalning för den del av Produkter som du har betalat för men inte fått.

7.8 Sak och personskador
Menssäkrad ansvarar inte för sakskador eller personskador som orsakats av felaktig användning av Produkten och dess tillbehör.

7.9 Personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn.

 

8.0 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

8.1 Våra rättigheter
Hemsidan i sin helhet ägs och administreras av Menssäkrad. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella eller industriella rättigheter som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i våra Funktioner (inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder osv.) är vår egen, eller annan licensgivares, egendom och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas (helt eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke. Inga immateriella rättigheter ska överföras till dig eller någon tredje part enligt dessa villkor eller på annat sätt i samband med din beställning av Produkterna eller annan användning av Funktionerna.

8.2 Respekt för vår egendom
Du får inte, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av våra material, hårdvara, källkoder eller information.

8.3 Respekt för våra immateriella rättigheter
Produkter och annan information, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, som tillhandahålls och tillgängliggörs av oss utgör vår exklusiva egendom. Du får inte använda vår exklusiva egendom i något kommersiellt syfte eller för annat ändamål utan vårt skriftliga samtycke.

9.0 TILLÄMPLIG LAG
Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor och vårt rättsförhållande i övrigt.

10. UPPDRAG
Vi har rätt att överlåta eller pantsätta alla våra rättigheter, inklusive betalningsanspråk och skyldigheter enligt dessa villkor, till tredje part utan begränsning.

11. AVSKILJANDE
Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig, eller av någon anledning icke verkställbar, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna.

12. KLAGOMÅL OCH TVISTER
Om du har några klagomål, vänligen kontakta oss via hej@menssakrad.se. Vi kommer alltid att i första hand försöka lösa dina klagomål genom diskussioner.

Svensk rätt tillämpas på dessa allmänna villkor och på avtalsförhållandet mellan Menssäkrad och Kunden.

 

BOLAGSINFORMATION

World Period Group AB/Menssäkrad är registrerat i Sverige.
Registrerad adress: Brännkyrkagatan 71, 118 23 Stockholm
Organisationsnummer: 559248-9404
Momsregistreringsnummer: SE559248-940401

 

B2C Köpvillkor – För dig som handlar som privatkund

Information om World Period Group AB/Menssäkrad

Dessa köpvillkor (”Villkoren”) gäller för alla beställningar kunder (“du”) gör hos World Period Group AB/Menssäkrad (org.nr 559248-9404) (”Menssäkrad”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”).

Kontaktuppgifter

Du kan alltid kontakta oss via e-post till hej@menssakrad.se, eller via sociala medier (@menssakrad).

Godkännande av Villkoren

När du köper en produkt bekräftar du att du har läst, förstått och godkänner Villkoren. Om du inte godkänner Villkoren, kan du inte köpa Produkter.

Definitioner

”Funktioner” avser Hemsidan och Produkterna tillsammans.
”Hemsidan” avser vår hemsida (https://www.menssakrad.se) rörande Produkterna.
”Integritetspolicy” avser vår Integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.
”Produkter” avser de produkter som beskrivs under avsnittet ”Produkter” nedan som vi tillgängliggör via Hemsidan, tillsammans med tillhörande tjänster och information som vi tillhandahåller till dig.

 
1.0 PRODUKTER

1.1 Beskrivning av Produkter
Vårt huvudsakliga produkterbjudande till privatpersoner finns beskrivna på sidan “Goodies” på vår hemsida. Mer information om våra Produkter finns att hitta på Hemsidan.

Beskrivningar av materialval, hållbarhet, och andra bestämmelser ges genom att man hänvisar till originalprodukten. Det är ditt ansvar att se till att produkten inte innehåller något som du är allergisk mot.

Om inget annat anges förbehåller vi oss rätten att byta ut, upphöra med eller ändra alla Produkter som vi erbjuder till försäljning eller som en del av en kollektion.

Eftersom färginställningarna på den enhet du använder kan påverka färgerna på bilderna på Hemsidan garanterar vi inte att färgerna på bilderna av Produkterna på Hemsidan är verklighetstrogna.

1.2 Leverans av Produkterna
Att Produkter finns på Hemsidan vid en viss tidpunkt innebär inte att dessa Produkter kommer att vara tillgängliga vid varje tidpunkt.

Leverans sker genom DHL och Postnord och avisering sker via det mobilnummer du angivit vid beställningen.

Vi har rätt att debitera dig för kostnader som uppstår om du inte hämtar dina beställda produkter i tid från uthämtningsstället efter transport av produkterna.

Om en produkt är slut i lager förbehåller vi oss rätten att inte leverera produkten inom den angivna leveranstiden eller att annullera beställningen. Om du redan har beställt den Produkt som är slut i lager kommer vi att erbjuda dig en återbetalning.

1.3 Beställning av Produkter
Produkter beställs i enlighet med instruktionerna på Hemsidan.

Du kan endast beställa Produkterna till en leveransadress i Sverige.

 

2.0 ANVÄNDNING AV FUNKTIONERNA

När du använder Funktionerna måste du alltid följa gällande lagstiftning, förordningar och myndighetsföreskrifter. Framför allt får du inte använda Hemsidan på annat sätt än genom de gränssnitt som tillhandahålls av oss och som uttryckligen tillåts enligt Villkoren. Du får inte använda Funktionerna på något sätt som strider mot våra, eller någon tredje parts, rättigheter eller intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du från tid till annan får av oss.

 

3.0 PRIS OCH BETALNING

3.1 Prisuppgifter
Du ska betala alla tillämpliga avgifter som anges på Hemsidan för de Produkter du beställt. Priserna för Produkterna anges på Hemsidan och inkluderar uttryckligt angivna leveranskostnader, mervärdesskatt eller andra avgifter och skatter (när det är tillämpligt).

Vi har rätt att ändra priserna för Produkterna och därför kommer priserna som gäller att anges på Hemsidan.

3.2 Betalningsuppgifter
Du kan betala för Produkter på de sätt som anges på Hemsidan.

 

4.0 VÅRT ANSVAR

4.1 Garanti
Vi är ansvariga för eventuella fel som finns vid den tidpunkt då du mottar produkterna. Vi ansvarar inte för defekter som orsakats av dig, till exempel om du inte har tagit väl hand om produkterna.

4.2 Fel
Produkter anses till exempel vara defekta i följande fall:

 • Den överensstämmer inte med vad vi har avtalat i detta avtal eller som annars följer av tillämplig lagstiftning.
 • Vi har inte informerat dig om detaljer om Produkten som vi känner till eller borde ha känt till och som du rimligen kunde förvänta dig att få information om, om denna underlåtenhet att informera kan antas ha påverkat ditt beslut om köpet.
 • Den är i sämre skick än vad du rätteligen kunde ha förväntat dig utifrån Produktens pris, ålder och andra förhållanden.

4.3 Reklamation
Om du anser att Produkterna är felaktiga kan du reklamera dem genom att meddela oss via hej@menssakrad.se. Du måste reklamera inom en rimlig tid (inom två (2) månader anses alltid som rimlig tid) från den tidpunkt då du märkte eller borde ha märkt felet. Du kan inte reklamera fel som upptäcks senare än tre (3) år från inköpstillfället för

4.4 Produkterna.
Dina rättigheter vid fel i Produkterna
Vid fel har du rätt att:

 • Hålla inne betalning med ett belopp som är tillräckligt stort som säkerhet för ditt krav.
 • Begära en ny leverans, vilket innebär att du får andra motsvarande Produkter.
 • Kräva prisavdrag.

4.5 Fel på hemsidan
Vi förbehåller oss rätten till eventuella fel på Hemsidan, t.ex. produktbeskrivningar, specifikationer, felaktiga priser, lagersaldon eller annan felaktig information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera uppenbara fel och att när som helst ändra eller uppdatera informationen på Hemsidan i enlighet med detta.

Bilder eller andra visuella element på Hemsidan är endast avsedda för illustration och vi garanterar inte den exakta kvantiteten som visas eller produkternas exakta utseende, ursprung eller funktion. Se orderbekräftelsen för den exakta produktmängden för din beställda produkt eller dina beställda produkter.

4.6 Försening
Ibland kan vi inte leverera Produkterna inom den avtalade tiden. Vid försening kan du (förutsatt att förseningen inte har orsakats av dig):

 • Hålla inne betalningen eller begära återbetalning.
 • Säga upp avtalet.

4.7 Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)
Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet och få en återbetalning för den del av Produkter som du har betalat för men inte fått.

4.8 ÅNGERRÄTT
Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) har du ångerrätt i fjorton (14) dagar, räknat från den dagen du tog emot Produkterna.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om att du ångrar köpet genom att lämna ett tydligt, skriftligt meddelande om detta via våra Kontaktuppgifter. Alla mottagna produkter som du vill ha återbetalning för måste returneras av dig. Produkter som du vill returnera ska returneras utan onödigt dröjsmål och under inga omständigheter senare än fjorton (14) kalenderdagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att avbryta eller tills vi har fått bevis på att produkterna har skickats från dig, beroende på vilket som är det tidigaste.

Du returnerar Produkterna genom att ta kontakt med oss. Vi förser dig med returhandlingar. Du skickar tillbaka produkterna i emballaget det kom med.

 

5.0 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn.

 

6.0 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

6.1 Våra rättigheter
Hemsidan i sin helhet ägs och administreras av Menssäkrad. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella eller industriella rättigheter som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i våra Funktioner (inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder osv.) är vår egen, eller annan licensgivares, egendom och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas (helt eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke. Inga immateriella rättigheter ska överföras till dig eller någon tredje part enligt dessa villkor eller på annat sätt i samband med din beställning av Produkterna eller annan användning av Funktionerna.

6.2 Respekt för vår egendom
Du får inte, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av våra material, hårdvara, källkoder eller information.

6.3 Respekt för våra immateriella rättigheter
Produkter och annan information, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, som tillhandahålls och tillgängliggörs av oss utgör vår exklusiva egendom. Du får inte använda vår exklusiva egendom i något kommersiellt syfte eller för annat ändamål utan vårt skriftliga samtycke.

 

7.0 TILLÄMPLIG LAG

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor och vårt rättsförhållande i övrigt.

 

8.0 UPPDRAG

Vi har rätt att överlåta eller pantsätta alla våra rättigheter, inklusive betalningsanspråk och skyldigheter enligt dessa villkor, till tredje part utan begränsning.

 

9.0 AVSKILJANDE

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig, eller av någon anledning icke verkställbar, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna.

 

10.0 KLAGOMÅL OCH TVISTER

Om du har några klagomål, vänligen kontakta oss via hej@menssakrad.se.

Vi kommer alltid att i första hand försöka lösa dina klagomål genom diskussioner. Vid händelse av ett klagomål eller en tvist har du dock alltid rätt att kontakta Allmänna reklamationsnämnden.

 

BOLAGSINFORMATION

World Period Group AB/Menssäkrad är registrerat i Sverige.
Registrerad adress: Folkskolegatan 32, 117 35 Stockholm
Organisationsnummer: 559248-9404
Momsregistreringsnummer: SE559248-940401