Att riva barriärerna och skapa mensvänliga arbetsplatser

Att riva barriärerna och skapa mensvänliga arbetsplatser

När frågan om förbättrad arbetsmiljö diskuteras på arbetsplatser glöms ofta en viktig aspekt bort: mens och menscykelhälsa. Arbetsmiljön vara full av hinder för trygghet och effektivitet för de anställda som har mens. Hindren kan vara allt från liten eller ingen tillgång till mensskydd, till stigmatisering av mens. Att göra arbetsplatsen mensvänlig handlar inte bara om bekvämlighet för medarbetarna; det är också om att skapa en miljö som respekterar alla kroppars naturliga behov.

Mens i sig är sällan ett biologiskt hinder. Snarare är det brist på infrastruktur och destruktiva sociala normer som är hindren för medarbetare med mens. Brist på tillgängliga mensskydd är en utmaning för många vilket gör att de ofta behöver ta till McGyver-tekniker för att göra egna mensskydd av toalettpapper. I kombination med brist på papperskorg och handfat i nära anslutning till toaletten är det ett infrastrukturellt problem. Tystnadskultur och okunskap kring mens skapar en arbetskultur där stigma och skam ligger som en blöt filt över medarbetarna som har mens. Förutom att individen påverkas negativt, påverkas även effektiviteten och produktiviteten vilket i sin tur kan minska lönsamheten.

Några tips för att göra arbetsplatsen mer mensvänlig:

  1. Menssäkra! Den absolut lättaste förändringen är att se till att arbetsplatsens (alla!) toaletter erbjuder mensskydd, papperskorg och handfat. Mensskydden ska gå att nå sittandes från toan – det är ju där de behövs!

  2. Skapa inkluderande policies. Att inkludera mens och menscykelhälsa i arbetsplatsens arbetsmiljöpolicies är en annan viktig aspekt. Exempel på sådant som kan ingå i policyn är flexibel arbetsplats med möjlighet till hemmajobb, tillgång till vilorum under dagen eller möjlighet till ombyte av arbetskläder vid behov. 

  3. Höj kunskapen om mens. Ni kanske har hört uttrycket ”kunskap är makt”. Vår twist på uttrycket lyder ”kunskap är medicin mor skam”. Att HR, chefer och anställda vet mer om mens och menscykeln kan minska barriärerna för samtal, minska mensskammen och göra arbetsplatsen mer mensvänlig.

Hundratals verksamheter har redan tagit steget att göra arbetsplatsen mer mensvänlig och jämlik. En förebild är Älvstranden Utveckling som förutom att menssäkra även har utbildat sina anställda i menshälsa och gör sitt yttersta att inspirera andra företag att ta efter.

Mensvänliga arbetsplatser är essentiellt för att uppmuntra till öppenhet och jämlikhet på arbetsplatsen, där alla anställda oavsett kroppsliga behov ges lika möjligheter att utvecklas. Genom att verksamheter adresserar de hinder som medarbetare med mens kan stöta på på arbetsplatsen, visar de att de tydligt bryr sig om och ser till de anställdas fysiska, psykiska och sociala välmående.

Offert Shop