Hur regleras mensskydd?

Hur regleras mensskydd?

Den första globala standarden på kondomer kom 1990. Men år 2023 har vi ännu ingen global standard med regleringar på produktion av mensskydd. Regioner och länder har istället satt egna ramar. I Europa te.x. räknas mensskydd som konsumentprodukt, medan det i USA räknas som en medicinteknisk produkt. Europa och USA ställer alltså olika krav på mensskydd.

Att andra produkter som är avsedda för användning inuti eller nära kroppens känsliga slemhinnor för det mesta har en global standard, men inte mensskydd, är inget annat än ett tecken på att mensskammen även huserar i rummen där standarder för kondomer, produkter mot urinläckage och medicinska produkter tas fram.

En förändring är på väg. År 2020 föreslog Svenska Institutet för Standarder (SiS), tillsammans med andra svenska aktörer så som The Case for Her, till Internationella standardiseringsorganisationen ISO att en global standard för mensskydd ska tas fram. Och i december 2021 gav ISO grönt ljus till förslaget!

Arbetet inleddes under 2022 med en svensk delegation i spetsen. Men, det beräknas ta ett par år innan en standard kan publiceras. Läs mer om standarden hos SiS här: https://www.sis.se/en/news/global-standard-for-menstrual-products-is-on-the-way/

Den här artikeln är en del av en informationsserie vi valt att publicerat i samband med Världshälsodagen den 7 april 2023. Här kan du läsa alla delar av artikelserien:
Bomullens miljöpåverkan
Mensskydd i viskos
Plast i tamponger
Mensskyddsmaterial som utmanar status quo

Offert Shop