Plast i tamponger?

Plast i tamponger?
Den här artikeln är en del av en informationsserie vi valt att publicera i samband med Världshälsodagen den 7 april 2023, som en del av vårt kunskapsspridande arbete.

Idag finns det ingen global reglering på hur mensskydd får produceras eller förpackas, vilket gör att det finns regionala skillnader och stora kunskapsluckor om produktion av mensskydd. En global standard är dock på väg. Läs mer om det här. 

Det pratas mycket om plastens påverkan på miljön och våra kroppar, om att vi måste öka återanvändning, återvinning och att byta ut bl.a. plastpåsar mot papperspåsar. Men många av oss går runt med plast tätt emot slemhinnorna, flera dagar varje månad, utan att ens veta om det: vi pratar om plasten som finns i många av de tamponger som finns på marknaden idag.

Innehållsförteckningen för flera av de mest köpta tampongerna visar att de har ett ytskikt av polyeten, polyester eller polypropen. Det betyder att ytskiktet är gjort av plast. Anledningen till att ytskiktet är i just dessa syntetiska ämnen är för att tampongen ska bli lättare att föra in.

Den här typen av plast används även i sjukvårdsmaterial, vilket enligt mensskyddsföretagen som använder plast kring tampongerna är ett argument att det är säkert. Men sjukvårdsmaterialet används i regel inte kontinuerligt flera dagar varje månad; i flera decennier. 

De syntetiska ämnen som gör ytskiktet till många tamponger är skadliga för miljö och människa, både i produktion, användning och avfallshantering. Polyester produceras av olja, en icke-förnybar råvara som släpper ut stora mängder växthusgaser vid produktion och förbränning. De syntetiska materialen släpper även ifrån sig mikroplaster, vars effekter på människa och miljö vi ännu inte till fullo känner till men som misstänks vara hormonstörande och kan i det långa loppet påverka människors fortplantning.

Den här artikeln är en del av en informationsserie vi valt att publicerat i samband med Världshälsodagen den 7 april 2023. Här kan du läsa alla delar av artikelserien:
Mensskydd i bomull
Mensskydd i viskos
Hur regleras mensskydd?
Mensskyddsmaterial som utmanar status quo

Källor:
OB, Vad är OBtamponger gjorda av? Hämtad 22/3-23
Produktspecifikation, Tampong Libresse Discreet – Super – 16 st. Hämtad 10/6-24
Apotek Hjärtat, Hjärtats tampong plus 100st Hämtad 22/3-23
Naturskyddsföreningen, Hur miljövänliga är materialen i våra kläder? Hämtad 22/3-23
Naturvårdsverket, Mikroplast Hämtad 22/3-23
Kemikalieinspektionen, Det här är plast Hämtad 10/6-24

Offert Shop