Sponsrade initiativ under 2023

Sponsrade initiativ under 2023

Att stödja olika ideella initiativ är en självklarhet för Menssäkrad. Vårt företag har sina rötter i ideell verksamhet, och vi betraktar det som en del av vår identitet att aktivt stödja när vi kan. Nedan kan du ta del av vilka vi samarbetade med under 2023. 

Vi sponsrade menssäkra toalettbesök på tre arbetsmarknadsmässan för universitetsstudenter: 

  • Arbetsmarknadsdagen i Halmstad. 
  • GADDEN på Handels i Göteborg.
  • Varm på Chalmers. 

Utöver mässorna stöttade vi en hel del andra organisationer och initiativ:

  • Vi sponsrade menssäkra toalettbesök under Tjejmilen i Stockholm i samarbete med PLAN. 
  • Vi sponsrade hjältarna på Kvinnohistoriska i Stockholm med menssäkra toalettbesök. 
  • Toaletterna på Convictus hälsocenter i Stockholm är menssäkrade. 
  • Villa BK och Grantofta BK i Lidköping har menssäkra omklädningrum. 
  • Läkare i världens mottagning i Stockholm är menssäkrad. 

Vi tackar alla som hört av sig under året – tillsammans menssäkrar vi Sverige! För att kunna bemöta den ökade efterfrågan har vi under 2024 omstrukturerat vår sponsringsprocess. Läs mer om den här.

 

Offert Shop