Rätten till hälsa – skolsjuksköterskan om menssäkra skolor

Rätten till hälsa – skolsjuksköterskan om menssäkra skolor
Hej Ann-Charlotte Nordström! Du är skolsjuksköterska på Bessemergymnasiet i Sandviken som är menssäkrat. Varför tycker du att menssäkerhet är viktigt?

Skolsköterskans arbete i elevhälsan skall bygga på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Eleven har rätt till hälsa. Mens blir således en fråga om denna rättighet och krokar arm i frågor som ”är rätten till hälsa och insatser på skolan jämställd”?

Mens är fortfarande år 2020 ett laddat ämne, många gånger skambelagt, trots att hälften av alla gymnasielever menstruerar regelbundet och oundvikligt varje månad.

Genom att börja arbetet med att menssäkra skolan vill vi skolsköterskor underlätta det dagliga livet för våra elever. Bara genom att mensskydden blir visuellt synliga hoppas vi på att detta kan tillföra något i det större perspektivet för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Vi kvinnor borde inte känna en skyldighet att gömma vårt mensblod utan uppleva en rättighet och förståelse för hur fantastisk vår kvinnliga kropp är och fungerar. 

Hur ser menssäkringen ut på er skola? Vart får jag tag på menskydd om jag behöver?

Bessemerskolan kommer att börja vårt arbete för menssäkring genom att menssäkra de toaletter som ligger i anslutning till vår mottagning. Vi tillhandahåller även mensskydd i våra mottagningsrum. Självklart finns information om mens och tips på sökvägar för de elever som vill prata om sin mens/avsaknad av mens med någon kunnig, bl.a. oss skolsköterskor och ungdomsmottagningen som finns på plats på vår skola en dag i veckan.

Vad kan vi mer göra för att bryta tabun kring mens i skolan?

Mens är varken fult, smutsigt eller skamligt. Mens är inte ett självvalt tillstånd, inget vi kvinnor håller på med för nöjets skull. Att samhället fortfarande har detta menstabu känns omodernt och faktiskt farligt. För hur ser forskningen ut när det gäller kvinnors mens och hälsa? Får kvinnor rätt hjälp relaterat till sin menshälsa? Nej, mens borde hyllas. Mens är ju grunden till mänskligt liv. Skolan har en viktig roll i att utbilda eleverna i mens och hjälpa till att bryta dessa tabun genom jämställda värderingar. Skolan är den arena där mens borde få den plats den förtjänar. 

Offert Shop