Att söka sponsring hos Menssäkrad

Att söka sponsring hos Menssäkrad

Att stödja olika ideella initiativ är en självklarhet för Menssäkrad. Vårt företag har sina rötter i ideell verksamhet, och vi betraktar det som en del av vår identitet att aktivt stödja när vi kan.

Tyvärr räcker inte alltid pengarna till även om viljan finns där och det har varit trist att behöva säga nej till många i slutet på 2023. För att kunna bemöta den ökade efterfrågan har vi till 2024 omstrukturerat vår sponsringsprocess. Vårt mål är att uppnå en mer mångsidig spridning av stöd till olika typer av verksamheter samtidigt som vi säkerställer att våra medel räcker hela året.

Det innebär att vi kommer ha fyra ansökningsperioder under 2024:

  • Januari – mars. Beslut sista mars. 
  • April – maj. Beslut sista maj.
  • Juni – augusti. Beslut sista augusti.
  • Oktober – november. Beslut sista november. 

Du gör din ansökan i det här formuläret.

Här kan du se vilka organisationer och initiativ vi sponsrade under 2023.

Offert Shop