Juventas ungdomsjour menssäkrar Södertälje

Juventas ungdomsjour menssäkrar Södertälje
Hej Sofie, verksamhetsansvarig på Juventas Ungdomsjour. Kan du berätta kort om vad en ungdomsjour gör? 

Det kan se lite olika ut men hos oss så bedriver vi stödverksamhet dit unga kan vända sig för att få prata av sig och få stöd av en vuxen genom t ex chatt, mail, telefon, besök eller syskonskap. Vi jobbar även mycket med jämställdhetsfrågor så som att sprida kunskap om mens, förebygga män och killars våld och öka ungas välmående och rättigheter genom föreläsningar, ungdomsaktiviteter med mera. 

Ni har menssäkrat många platser! Helt fantastiskt! Kan du berätta vart ni menssäkrat och hur?

Det började med att vi berättade om menssäkring som initiativ via våra sociala medier. Flera ungdomar hörde av sig och önskade det på sina skolor! Så nu har vi menssäkrat nio skolor i Södertälje kommun genom att gjort små lådor med olika former av mensskydd. 

Varför anser du att menssäkerhet är viktigt?

Därför att det är en väldigt grundläggande fråga om mänskliga rättigheter och det är en skam att det än idag kan anses som något tabubelagt, skamligt eller smutsigt när nära en fjärdel av jordens befolkning har mens. Eftersom Sveriges skolor ska vara likvärdiga blir menssäkring en fråga om jämlikhet där fråga om tillgång av mensskydd bör gälla alla ungdomar oavsett var i landet en befinner sig. 

Offert Shop