Kalix församling Menssäkrar – Det är en fråga om rättvisa

Kalix församling Menssäkrar – Det är en fråga om rättvisa

Hej Erika Andersson, Diakon i Kalix församling. Ni har precis menssäkrat er verksamhet i både Töre och Kalix. Vi har ju en del kyrkor och församlingar som är menssäkrade. Varför tror du att just församlingar är så bra på att menssäkra?

Kyrkans uppgift är att berätta om Jesus i ord och handling. Det innebär att vi arbetar med rättvisefrågor för jämställdhet och allas lika värde. Vi möter också många människor i vårt arbete som är drabbade av orättvisor och där vi får hjälpa till på olika sätt, rent praktiskt och även som en ställföreträdande röst. Att menssäkra våra församlingar är ett sätt att hjälpa den som idag måste prioritera bort mensskydd för att ha pengar till mat samtidigt som vi vill lyfta kvinnors och andra livmoderbärares livsvillkor och att mens är en naturlig del av dem.

Hur tog ni beslutet att menssäkra?

Som kvinna, mamma till tre döttrar och även barnmorska som jag arbetade som innan jag blev diakon, har jag ett stort intresse för kvinnohälsa. Församlingens kyrkoherde, och tillika chef, som är före detta kommunpolitiker var den som föreslog och fick igenom att kommunens skolor skulle erbjuda gratis mensskydd. En dag kom vi vid förmiddagskaffet att tala om mensskydd och insåg att vi tyckte det kändes viktigt att menssäkra församlingens toaletter. Sagt och gjort! Nu finns mensskydd tillgängligt på 14 av våra toaletter i Kalix och Töre och även i Sveriges nordligaste medeltidskyrka, Kalix kyrka.

Var kommer menssäkringen att finnas?

Vi har menssäkrat våra församlingsgårdar i Kalix och Töre. Där rör sig människor i alla åldrar i olika verksamheter, allt från barngrupper, körer och dagträffar till minnesstunder och kyrkkaffe efter gudstjänster. Prästgården som fungerar som ungdomarnas hus är såklart prioriterad och sen kommer det finnas mensskydd även i kyrkan för de som besöker den.

Har du en uppmaning till andra kyrkor som inte ännu tagit steget?

Ja, jag menar WWJD (What Would Jesus Do).Vi får påminna oss om kvinnan med blödningar som det berättas om i Bibeln. På Jesu tid betraktades kvinnan som oren när hon blödde från underlivet och fick inte röra sig fritt i samhället. I en berättelse i Bibeln får vi höra om en kvinna som lidit av blödningar i 12 år utan att få hjälp. När hon smyger sig fram och nuddar vid Jesu kläder blir hon fri från blödningarna och Jesus ser henne och säger att hon inte behöver vara orolig mer. Låt oss vara Jesu kläder! Se till att det finns mensskydd tillgängliga på alla toaletter så ingen kvinna eller annan person med livmoder behöver vara orolig eller måste välja bort att delta i våra verksamheter på grund av mens. Det är en fråga om rättvisa och ett konkret sätt att arbeta för jämlikhet mellan könen, och Gud vet att vi måste arbeta för jämlikhet mellan könen ännu idag 2023!

Tack Kalix församling för att ni är med och Menssäkrar Sverige!

Offert Shop