4 råd om menssäkerhet

4 råd om menssäkerhet

Menssäkrads mission är att skapa en ny norm. Ett samhälle fritt från stigma och tabu kopplad till mens, där menssäkerhet är en självklarhet och vi alltid väljer hållbara produkter och villkor när vi köper mensskydd.

Med utgångspunkt i Menssäkerhetens 3 principer följer här 4 råd om menssäkerhet från mig, Terese Lann Welin, som aktivt och passionerat arbetat för menssäkerheten i 8 år. Fyra punkter att ha med sig när vi nu ska skifta normen och menssäkra alla arbetsplatser, skolor och andra verksamheter i Sverige.

 

Varsomhelst, hursomhelst, närsomhelst

Oavsett plats, oavsett hur och oavsett när på dygnet du blöder, så ska du kunna få tag på ett mensskydd som passar dig och din kropp på en toalett i närheten. Målet är att du ska kunna ha mens varsomhelst, närsomhelst, hursomhelst. I skolan, på jobbet, på gymmet, på fotbollen, på restaurangen, hos tandläkaren, på körskolan, under besöket hos mormor osv. Hela samhället ska vara en säker plats för alla med mens, fritt från skam och tabu

 

Svinn existerar inte så länge en binda används

Vi måste ta oss förbi diskussionen om hur många mensskydd som är okej att använda. Hur och när vi blöder är oerhört olika och ska så fortfarande få vara. Några kommer använda mer mensskydd, andra mindre och andra inga alls. Tillgången ska vara fri och tillgänglig. Behöver jag både en binda och en tampong för jag blöder mycket, så ska jag kunna ta det. Det här är extra viktigt när det handlar om skolan. Många kommuner hävdar att de valt att menssäkra just för att göra skolan mer jämlik, inte jämställd. Det betyder då att det inte får vara stigmatiserat om en elev behöver ta med sig mensskydd utanför skolan. Det handlar dessutom om några få procent av elever som har det behovet, så desto viktigare att det tillgodoses så vi jämnar ut klyftor ytterligare. 

 

Valet ska vara fritt från skam 

Det är viktigt att vi erbjuder både binda och tampong, igen särkilt i skolan. Att endast erbjuda tamponger skambelägger de ungdomar som inte kan eller vill använda tampong. Helst ska även menskoppar, tvättbara bindor och andra återanvändbara produkter finnas tillgängliga att tillgå för dem som hellre vill ha det. Vi ska inte lägga en värdering i vilket mensskydd som används utan skydden ska presenteras på ett neutralt och kunskapsbaserat sätt. 

 

Från icke hållbart till hållbart 

Målet är att sättet vi hanterar vår mens på ska skifta. Från ett egenansvar till ett kollektivt ansvar, precis som med toalettpapper. Du tar inte med en toarulle när du går till jobbet, skolan eller restaurangen. I och med det här har vi också möjlighet att skifta en hel marknad till mer en hållbara. När större kvantiteter ska köpas in av företag, organisationer och kommuner innebär det att vi kan bredda marknaden för mer hållbara produkter. Ansvaret flyttas från individ till samhälle, som i sin tur har större möjlighet att göra stor inverkan på marknaden. Tillsammans kan vi göra stor miljömässig skillnad, vilket i sin tur är enormt spännande! 

Prenumeration Engångsköp