Menssäker skola – stöd i skollagen

I skollagens första kapitel står det att utbildningen ska ta hänsyn till barn och elevers olika behov, men också att skolan ska sträva efter att uppväga skillnader. Dessa skillnader kan vara sociala och ekonomiska, och påverkar barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. För alla som har mens är mensskydd ett nödvändigt behov som måste uppfyllas för att säkerställa god miljö och hälsa.

Få en offert

Vad är en menssäker skola?

Mensskydd på toaletten

Sätt upp behållare med bindor och tamponger inne på alla toaletter. Det behöver vara precis lika tillgängligt som toapappret, när man väl sitter där.

Handfat och tvål

Hygien och hälsa är viktigt för alla. Att byta en tampong eller rengöra en menskopp kräver handfat och tvål för att undvika bakterier och sjukdom.

Papperskorg

Ingen vill springa runt med blodiga mensskydd i handen bland sina klasskamrater. Skaffa papperskorgar så är problemet löst.

Kunskap

Att få mens men inte ha fått tillräcklig kunskap om menscykeln och mensskydd kan vara jobbigt. Med kunskap kommer ökad trygghet men även ökad respekt och förståelse från de som inte har mens.

Problemet

Frånvaro

Menssäkring i skolor, gymnasier och universitet ökar flickors och unga kvinnors närvaro med 2,4 % i länder som Sverige och USA (och med mycket mer i vissa andra delar av världen).

Mens kan vara pinsamt

En av fem menstruerande mellan 16-21 år uppger att de tycker det är pinsamt att köpa mensskydd, och lika många upplever att det är pinsamt att prata om mens och mensskydd.

Bristande tillgång till mensskydd leder till desperata åtgärder…

15% av tillfrågade menstruerande i åldrarna 16-21 år uppger att de ofta inte har tillgång till nytt mensskydd och därför blöder igenom eller använder t.ex. toalettpapper eller tyg som tillfälligt mensskydd.

… men också oro

Enligt en Sifoundersökning från 2021 uppgav 37 % av mensare mellan 16 och 21 år att de tvingats använda skydd så länge att de varit oroliga att det skulle påverka deras hälsa.

Fria mensskydd = ökad studiero

På en pilotskola för menssäkrade skolmiljöer uppgav 71 % att fria mensskydd på skolan skulle ha en mycket eller ganska positiv påverkan på studiekoncentrationen.

3333

Så många toaletter är Menssäkrade i Sverige idag!
Redo att menssäkra ni med?

Få en offert

Mens och Globala Målen

 • Mål 4 - God utbildning

  God utbildning innebär enligt FN en effektiv utbildning av god kvalitet för alla, där skolmiljöerna tar hänsyn till bl.a. jämställdhetsaspekter. En effektiv skolmiljö för alla är en miljö som tillhandahåller mensskydd och utbildning om menscykeln, där menstruation inte är ett fysiskt eller socialt hinder för att delta i skolgången.

 • Mål 3 - Rätten till hälsa

  God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Att ha mensskydd på alla toaletter bidrar till ökad trygghet och mindre stress för den som har mens. Det kräver även att varje toalett har tillgång till handfat och tvål för att undvika bakterier och sjukdom.

 • Mål 5 - Jämställdhet

  Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Att arbeta för ökad jämställdhet är att verka för att alla människor ska kunna forma sina liv som individer, utan att föreställningar om kön begränsar oss. En menssäkring bidrar till att kvinnor och män har samma grundförutsättningar för att sköta sina grundläggande behov på toaletten. Det leder till minskad stress och oro och gör att kvinnor känner sig mer trygga.

 • Mål 10 - Jämlikhet

  Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Genom att de som har mens ges möjlighet att sköta sin mens på ett tryggt och säkert sätt på jobbet, restaurangen, gymmet, museet, i skolan, ja överallt, jämnas orättvisan ut och gör att vi kan fungera i vardagen på mer lika villkor.

More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems

Kostnads-myten

Enligt en pilotundersökning Menssäkrad gjort i samarbete med Mensen – Forum för menstruation och Bladins Gymnasium kostar en menssäkring knappt 10kr/månad och elev. Det är med andra ord inte en stor kostnad för ökad skolnärvaro, ökad studiero och minskad skam. I undersökningen uppgav 96% av eleverna att de fortsatt ville ha gratis mensskydd i skolan.

Få en offert

“Det kommer bara lekas med”

Är något vi ibland får höra från lärare och rektorer när vi pratar om att menssäkra skolor och oron är ofta obefogad. Sabotage har också skolan möjlighet att förebygga. Prata med alla elever om att det finns mensskydd på toaletterna, ha en lektion där ni pratar om mens och om mensskydd och låter eleverna själva diskutera och resonera om varför mensskydd är viktigt.

Vi vill också slå ett slag för att se förändring i det långa loppet: ju fler som menssäkrar, ju längre tid menssäkringen sitter där, ju mer kommer mensskydd normaliseras och ses som ett naturligt inslag på skoltoaletten precis som toalettpapper.

Få en offert

Not rocket sience. Or is it?

För att elverna inte ska springa omkring med neddragna byxor, förvara både mensskydd och toapapper vid toalettsitsen.

(vi vet, det är självklart. Men ifall någon ställer mensskydden i ett allmänt utrymme.)