Menssäker skola – stöd i skollagen

I skollagens första kapitel står det att utbildningen ska ta hänsyn till barn och elevers olika behov, men också att skolan ska sträva efter att uppväga skillnader. Dessa skillnader kan vara sociala och ekonomiska, och påverkar barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

För alla som har mens är mensskydd ett nödvändigt behov som måste uppfyllas för att säkerställa god miljö och hälsa.

Få en offert

Menssäkra skolan i fyra enkla steg:

Mensskydd?

Sätt upp Menssäkradboxar med mensskydd inne på alla toaletter. Det behöver vara precis lika tillgängligt som toalettpappret, när man väl sitter där.

Handfat och tvål?

Hygien och hälsa är viktigt för alla. Att byta en tampong eller rengöra en menskopp kräver handfat och tvål för att undvika bakterier och sjukdom.

Papperskorg?

Ingen vill springa runt med blodiga mensskydd i handen bland sina klasskamrater. Skaffa papperskorgar så är problemet löst.

Kunskap?

Att få mens men inte ha fått tillräcklig kunskap om menscykeln och mensskydd kan vara jobbigt. Med kunskap kommer ökad trygghet men även ökad respekt och förståelse från de som inte har mens.

Problemet

Frånvaro

Menssäkring i skolor, gymnasier och universitet ökar flickors och unga kvinnors närvaro med 2,4 % i länder som Sverige och USA (och med mycket mer i vissa andra delar av världen).

Mens kan vara pinsamt

En av fem menstruerande mellan 16-21 år uppger att de tycker det är pinsamt att köpa mensskydd, och lika många upplever att det är pinsamt att prata om mens och mensskydd.

Bristande tillgång till mensskydd leder till desperata åtgärder…

15% av tillfrågade menstruerande i åldrarna 16-21 år uppger att de ofta inte har tillgång till nytt mensskydd och därför blöder igenom eller använder t.ex. toalettpapper eller tyg som tillfälligt mensskydd.

… men också oro

Enligt en Sifoundersökning från 2021 uppgav 37 % av mensare mellan 16 och 21 år att de tvingats använda skydd så länge att de varit oroliga att det skulle påverka deras hälsa.

Fria mensskydd = ökad studiero

På en pilotskola för menssäkrade skolmiljöer uppgav 71 % att fria mensskydd på skolan skulle ha en mycket eller ganska positiv påverkan på studiekoncentrationen.

3754

Så många toaletter är Menssäkrade i Sverige idag!
Redo att menssäkra ni med?

Få en offert

Mens och Globala Målen

 • Mål 4 - God utbildning

  Enligt FN omfattar en god utbildning även skolmiljön med krav om jämställdhet och likabehandling. Det innebär att en effektiv skolmiljö för alla tillhandahåller mensskydd och utbildning om menscykeln.

 • Mål 3 - Rätten till hälsa

  God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential. Mensskydd på skolans toaletter bidrar till ökad trygghet och mindre stress för den som har mens.

 • Mål 5 - Jämställdhet

  Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. En menssäkring bidrar till att kvinnor och män har samma grundförutsättningar för att sköta sina behov på toaletten.

 • Mål 10 - Jämlikhet

  Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter. Genom att ge alla möjlighet att sköta sin mens på ett tryggt och säkert sätt i skolan jämnas orättvisan ut och vi kan fungera i vardagen på mer lika villkor.

More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems More Equality Less Problems

Kostnads-myten

Enligt en pilotundersökning Menssäkrad genomfört i samarbete med MENSEN och Bladins Gymnasium kostar en menssäkring knappt 10kr/månad och elev. Det är med andra ord inte en stor kostnad för ökad skolnärvaro, studiero och minskad skam. I undersökningen uppgav 96% av eleverna att de fortsatt ville ha gratis mensskydd i skolan.

Få en offert

“Det kommer bara lekas med”

En oron som ofta är obefogad. Menssäkrad har flera skolor i sitt register som varit menssäkrade i flera år. Sabotage har också skolan möjlighet att förebygga. Genomför samtal med alla elever och låter dem själva diskutera och resonera om varför mensskydd på skolan är viktigt.

Få en offert

Not rocket sience. Or is it?

För att elverna inte ska springa omkring med neddragna byxor, förvara både mensskydd och toapapper vid toalettsitsen. (vi vet, det är självklart. Men ifall någon ställer mensskydden i ett allmänt utrymme)