”Vi behöver bli fler som menssäkrar våra toaletter. Just do it!”

”Vi behöver bli fler som menssäkrar våra toaletter. Just do it!”
Hej Frida och Harminder! Väsbyhem är nu menssäkrat. Välkomna till gänget! Berätta gärna lite om er verksamhet och varför ni tycker att menssäkra toaletter är viktigt för er?

Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag som äger och förvaltar cirka 4 900 hyreslägenheter och ca 40 000 kvm lokaler i Upplands Väsby. Väsbyhem ägs i sin helhet av Upplands Väsby kommun och vår vision är att vara ”En värd för alla”. Vi är ett gäng på ca 85 anställda som tillsammans arbetar för att bidra till att nå våra övergripande mål om att ha Sveriges nöjdaste kunder och vara en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Som en del i att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser tycker vi det är självklart att ha menssäkrade toaletter. Det finns tyvärr fortfarande en del negativa attityder kring mens i vårt samhälle och genom att menssäkra toaletter utmanar vi dessa samtidigt som vi normaliserar. Vi har också precis startat igång vårt mångfaldsarbete och för att ta en steg i rätt riktning börjar vi med det mest grundläggande – att erbjuda gratis mensskydd till alla.

Hur kom idén att menssäkra er? 
Idén om att menssäkra våra toaletter på arbetsplatsen har tagits upp på flera olika håll. Dels är det med i vår mångfaldsstrategi, dels som en punkt i vårt arbete med aktiva åtgärder i enlighet med diskrimineringslagen. På vår senaste konferens hade vi mångfaldstema och då lyfte även en del medarbetare behovet av att ha mensskydd på toaletterna. Vi är väldigt stolta och glada över att ha kunnat förverkliga den idén.  

Hur har menssäkringen tagits emot? 
Eftersom idén om att menssäkra arbetsplatsen delvis har kommit från medarbetarna, är många glada över att vi har tagit action på det. Inte nog med att det bygger stolthet så skapar det även en trygghet och bättre arbetsmiljö. Vi har enbart hört glada tillrop från personalen i samband med menssäkringen.

Vad vill du säga till andra verksamheter som ännu inte tagit steget att menssäkra? 
De flesta verksamheter jobbar på ett eller annat sätt med mångfalds- och jämlikhetsfrågor på arbetsplatsen idag. Vi tycker att man ska se menssäkringen som en del av detta arbete och precis som man köper in tvål, plåster och annat nödvändigt till arbetsplatsen så kan man på samma sätt även fylla på med mensskydd. Det räcker inte med att bara ett fåtal företag tänker utanför boxen, utan vi behöver bli fler som menssäkrar våra toaletter och ser det som en självklarhet. So just do it!

Offert Shop