Varför ska just mensskydden begränsas?

Varför ska just mensskydden begränsas?

En av de vanligaste frågorna vi får från arbetsgivare är om inte medarbetarna tar för mycket mensskydd om tillgången är fri. Frågan gör oss nyfikna och vi undrar hur vanligt är det att vi ställer samma fråga om tillgången på toalettpappret, kontorsmaterialet eller kaffet på en arbetsplats? I så gott som alla kundsamtal vi haft har vi landat i att viljan att begränsa tillgången på mensskydd bygger på ett förlegat tankesätt. Idag är tillit en av de allra viktigaste arbetsmiljöaspekterna och det ska så klart även återspeglas i en menssäkring.  

Vad är det som gör att tilliten brister just kring mensskydd?

Vill man dessutom vara med och driva en samhällsförändring där vi har jämlika och jämställda toalettbesök så varken kan eller ska mensskydden begränsas. Alla studier och undersökningar visar dessutom att elever, kunder och medarbetare klarar av att hantera fri tillgång till mensskydd på ett alldeles utmärkt sätt. Se exempelvis vårt senaste test med gymnasieskolan Bladins i Malmö. Här har eleverna haft fri tillgång till bindor och tamponger i sina toalettutrymmen sedan september förra året och skolan har inga planer på att sluta med sin menssäkring.

I tider när de flesta organisationer strävar efter en kultur med ökat självledarskap rimmar automater med fördröjning illa. Mensskydd ska inte ransoneras ut. Vilka signaler sänder det? Låt oss gemensamt slänga bort gamla invanda tankemönster och stå fast i menssäkerhetens princip 3: Lita på era medarbetare – de tar det de behöver. 

Läs mer om våra 3 principer för menssäkerhet. 

Offert Shop