Uppsalahem Menssäkrar

Uppsalahem Menssäkrar
Hej Hellin Brink, Hållbarhetsspecialist på Uppsalahem AB! Berätta gärna lite om er verksamhet och varför ni tycker att Menssäkra toaletter är viktigt för er?

Uppsalahem är Uppsalas kommunala bostadsbolag. Vi bygger och förvaltar nästan 18 000 bostäder och var sjätte Uppsalabo har sin bostad hos oss. För att ta hand om våra fastigheter och kunder har vi över 330 anställda, varav ca hälften är kvinnor.

Fastighetsbranschen är traditionellt mansdominerad och jämställdhet är en prioriterad fråga inom företaget som vi arbetar med på olika sätt, både internt och externt. Som arbetsgivare ser vi att tillgängliga mensskydd på arbetsplatsen skapar trygghet och bidrar till en bättre arbetsmiljö och en mer jämställd arbetsplats. Det är viktigt för oss att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att våra medarbetare ska trivas på jobbet! 

Var har boxarna hamnat?

Boxarna har placerats på toaletter på vårt huvudkontor, våra lokala kontor och i lunchrum ute i våra bostadsområden. Ambitionen är att de ska finns tillgängliga för alla medarbetare som behöver dem.

Varifrån kom initiativet att menssäkra?

Det kom ifrån vår VD, Mattias Tegefjord. Men vi har även fått förslaget från flera medarbetare som velat ha mensskydd på arbetsplatsen.

”Det känns självklart att kvinnor på Uppsalahem inte ska behöva känna stress eller oro om de glömt mensskydd eller fått oväntad menstruation. Vi gör detta för att förbättra tryggheten i vardagen för våra medarbetare och skapa en jämställd, rättvis och attraktiv arbetsplats”, säger Mattias.

Vad är ert tips för andra bostadsbolag som funderar på menssäkring?

Undersök vilka alternativ som finns på marknaden och tänk igenom vad som funkar bäst för er. Om ni har olika kontor, prata med medarbetare och gå runt och titta vart ni behöver mensskydd. Vi valde Menssäkrad då ni har snygga boxar som får plats på mindre toaletter. Ekologiska mensskydd var också en bonus!

Tack Hellin och Uppsalahem för att ni gör er arbetsplats tryggare för medarbetarna och är med och Menssäkrar Sverige!

Offert Shop