Mens i politiken

Mens i politiken
Vi är många som brinner för menssäkerhet! Det här är Miranda Rittemar Hedin och Baraa Jawad, två statsvetare från högskolan i Halmstad som just har skrivit en uppsats om ämnet.

Varför valde ni att skriva om mens i politiken? 

Vi anser att mens är en politisk fråga som behöver mer uppmärksamhet, just frågan om gratis mensskydd är essentiell i arbetet för jämställdhet. 

Kan ni berätta kort vad uppsatsen handlar om? 

Uppsatsen undersöker debatten kring gratis mensskydd i Sverige. Detta studerar vi genom att  undersöka vilken syn politiska partier har på tillgängligheten av gratis mensskydd på offentliga toaletter.  Syftet med studien är att undersöka hur debatten kring gratis mensskydd i Sverige belyser skiljelinjen mellan det som anses vara privat och det som anses vara politiskt.

Vad kom ni fram till i slutsatsen?

Vi kom bland annat fram till att lokala politiker har större framgång i frågan än på den nationella nivån. Detta har resulterat i att flertal kommuner själva har infört gratis mensskydd på vissa offentliga toaletter. Vi fann även att vissa partier anser att mensskydd klassas som en hygienfråga, det vill säga att mensskydd är något en människa själv får införskaffa liksom schampo, tvål etc. Detta redogörs för i teorin, genussystemet. Teorin handlar om att samhället präglas av en manlig norm. Det som män gör värderas högre. Män är människor och därav utgör männen normen för vad som är normalt och allmängiltigt. I detta fall, män är i behov av toalettpapper som också är ett grundläggande behov och därför erbjuds det på offentliga toaletter. 

Varför tycker ni personligen att menssäkerhet är viktigt?

Menssäkerhet är viktigt av flera olika anledningar, först och främst tänker vi på de barn som inte har råd med mensskydd, det kommer med en ständig oro att blöda igenom. Vi anser också att erbjuda gratis mensskydd skickar signaler till samhället att personer som menstruerar är viktiga, att det är normalt och inte en svaghet. Vi tror även att om män hade menstruerat hade det sett annorlunda ut, då hade gratis mensskydd varit en självklarhet.

Läs hela uppsatsen här!
Prenumeration Shop