Malmö Stad menssäkrar alla fritidsgårdar

Malmö Stad menssäkrar alla fritidsgårdar

Strax innan årskiftet packade vi 54 plastlådor fyllda med ekologiska mensskydd och skickade till Tygelsjö. Malmö Stad har nämligen bestämt sig för att menssäkra varje toalett på alla sina fritidsgårdar! Vi har mini-intervjuat fritidsledare Ida Isaksson som varit drivande i projektet. 

Hej Ida! Kan du berättar vart lådorna hamnar? 

Lådorna kommer att finnas på varje toalett på alla Malmö stads fritidsgårdar!

Vilka har varit med och fattat beslutet att menssäkra?

Initiativet skapades redan för ett år sedan i nätverket Team sexuell hälsa som är en grupp med sex st fritidsledare och vår enhetschef Janeth Augustsson som jobbar med frågor rörande kroppen, sexuell och reproduktiv hälsa och HBTQIA+-frågor mm. Vi skapade en egen tygkasse men fick till oss att materialet inte var bra att ha på en toalett. Efter mycket letande hittade en av våra medlemmar era fina och praktiska lådor! Alla i nätverket gillade lådorna så det var ett enkelt val.

Varför tycker ni att menssäkerhet är en viktig fråga?

Det är en fråga jag alltid tycker är svår att svara på, för det är ju så enkelt egentligen! Ingen med mens har bett om att få det och vi har dessutom inte bett om att få det helt utan förvarning. Vi vill att alla ska kunna vara på fritidsgården och inte behöva gå hem bara för att man får mens plötsligt eller behöver byta sitt mensskydd. Det är också viktigt att mensskydden finns på toaletten och att man inte behöver gå och fråga om det. Mensskydd är ju också en ekonomisk fråga och alla, oavsett socioekonomiska förutsättningar, ska kunna vara på fritidsgården och vara med på våra aktiviteter. 

Offert Shop