Ja till både bulle och binda

Ja till både bulle och binda

År 2008 fikade vi i genomsnitt för 55 kronor per person och månad i Sverige. Två år senare hade summan fördubblats och 2015 var beloppet nästan 210 kronor per person och månad. Det är en ökning med nära 300 procent på sju år, vilket säger en hel del om hur viktig fikapausen är för oss i Sverige.

De flesta av våra fikapauser sker under arbetstid. På jobbet fikar vi i snitt 16 minuter per dag på kontoret, vilket totalt blir 7,5 arbetsdagar på ett år. Det finns många studier som visar att fikat på arbetsplatsen medför positiva effekt. Det finns även forskare som säger att vi borde fika mer på jobbet.

På samma sätt bidrar en menssäkring till positiva effekter. Det säger sig självt att jag känner mig tryggare som medarbetare om mina grundläggande behov är tillgodosedda. Att inte ha tillgång till mensskydd påverkar både effektiviteten och den enskildas känsla av trygghet, då situationen orsakar känslor av skam (57 %), irritation (50 %), stress/ångest (43 %) och till och med panik (35 %).

”Att menssäkra är dyrt” är en vanligt förutfattad mening. Men vi lägger faktiskt mer pengar på kaffe än på mensskydd. Ca 3 kr kostar kaffet per kopp om du nyttjar en kaffetjänst. Låt säga att du dricker kaffe fem dagar i veckan, 21 dagar per månad och två koppar om dagen. Då dricker du kaffe för 126 kr per månad som anställd. Motsvarande kostnad per månad för mensskydd per anställd är 15 kr. Så svaret är ja! Vi lägger mer pengar på kaffe än på mensskydd om vi menssäkrat.

Vi vill uppmuntran fler arbetsgivare att ta ansvar och se till att arbetsplatsens toaletter blir menssäkrade. Säg helt enkelt JA till både bulle och binda! Det är är bevisat att det bidrar till en bättre arbetsmiljö.

 

Prenumeration Shop