Grönt ljus för global standard på mensskydd

Grönt ljus för global standard på mensskydd
En global standard för mensskydd är på gång! Initiativet kommer från Sverige och i december 2021 gav den internationella standardiseringsorganisationen (ISO) grönt ljus till förslaget.

– För att kvinnor runtom i världen ska kunna delta i skola och yrkesliv behöver de tillgång till bra och säkra mensskydd. Det är i grunden en fråga om rättvisa, säger Anna Sjögren projektledare på Svenska Institutet för standarder (SIS) i ett pressmeddelande.

I höstas las förslaget om internationell standard på mensskydd fram till ISO, och i december 2021 blev förslaget godkänt. Arbetet med en global standard på bl.a. tamponger, bindor och menstrosor kan börja! 

Som det ser ut idag har länder och regioner olika standarder när det kommer till produktion av och innehåll i mensskydd. I Europa räknas mensskydd som konsumentprodukt t.ex, medan det i USA räknas som en medicinteknisk produkt. Europa och USA ställer alltså olika krav på mensskydden. Om vi jämför med kondomer där den första globala standarden kom 1990 kommer det här rätt sent. Men, bättre sent än aldrig!

Förslaget att ta fram den här globala standarden kommer från ett samarbete mellan flertalet experter, forskare och företag i Sverige: Sveriges Konsumenter, dåvarande doktorand Louise Klintner, The Case for Her, Imse Vimse, Wargö Innovation, RISE Research Institute of Sweden och Anna Sjögren, projektledare på SIS. Det som föregick förslaget var en undersökning om varför det inte fanns någon global standard på mensskydd, som genomfördes av doktor Louise Klintner. Arbetet med att ta fram standarden är sedan ett samarbete mellan flera delegationer från olika länder. 

– Denna standardisering innebär inte bara ökad säkerhet av existerande mensprodukter, utan kommer också att bli en plattform för ökad innovation. Med fler sorters mensprodukter ökar möjligheten för fler kvinnor, flickor och andra som har mens, totalt ca 300 miljoner personer dagligen, globalt att få tillgång till en större variation av säkra och hållbara produkter – något som jag hoppas kommer att göra livet lite bättre och lite mer jämställt för väldigt många, berättar doktor Louise Klintner.

Vad innebär en standardisering för mensskydd?

Det innebär att arbetsgruppen tar fram säkerhetskrav på produkterna (där innefattas både engångsartiklar och även återanvändningsbara produkter såsom menskopp). Dessa krav ska vara tydliga för producenterna att följa. Även testmetoderna ska vara tydliga att följa och testerna ska efter standarden gå att jämföra mellan olika producenter. Informationen till konsumenter påverkas också den av den globala standarden. Enligt Anna Sjögren kan arbetet ta ett par år, då det är många som ska komma överens.

Menssäkrad välkomnar en standard på mensskydd! Produkterna är kroppsnära och används regelbundet, det är därför viktigt att säkra kvaliteten och se till att produkterna inte är hälsoskadliga. En standardisering på mensskydd har också symboliskt och socialt värde: det visar att menstruerande personers hälsa och rätten till information om mensskydd är en fråga som ska prioriteras. Samtal om mens leder till ökad kunskap och minskad skam. Vi är nu ett steg närmare skamfri mens!

 

Källor.

 

Offert Shop