”Vi vill ta ansvar för att skapa trygghet” – CERTEGO Menssäkrar!

”Vi vill ta ansvar för att skapa trygghet” – CERTEGO Menssäkrar!

Hej Magnus Sundberg, CTO på CERTEGO. Ni har precis tagit beslut om att erbjuda menssäkring till alla era filialer i Sverige. Vad gör att ni som erbjuder kompletta säkerhetslösningar till era kunder nu väljer att utöka ert säkerhetstänk och Menssäkrar er arbetsmiljö?
På CERTEGO arbetar vi kontinuerligt med inkludering och mångfald. Vi ser en stor vinning, både ekonomiskt och arbetsmiljömässigt, i att bli fler kvinnor på CERTEGO och inte minst i branschen som helhet. Vi vill ta ansvar för att skapa trygghet, både för våra kunder och våra medarbetare. Även om Menssäkring är ett litet steg i att skapa tryggheten för kvinnor på arbetsplatsen så är det ett viktigt ställningstagande från vår sida som vi är mycket stolta över.

Tips till andra företag som funderar på att Menssäkra?
Vi utmanar andra företag inom säkerhetsbranschen och närliggande branscher att också Menssäkra för att bli en mer jämställd arbetsplats. Det är en liten kostnad men ett viktigt ställningstagande som kan hjälpa oss att skapa möjligheter att attrahera fler kvinnor till mansdominerade yrken.

Tack Magnus och CERTEGO för att ni är med och Menssäkrar Sverige!

 

Offert Shop