3 tips inför Menstrual Hygiene Day

3 tips inför Menstrual Hygiene Day

Nu börjar vi närma oss 28 maj och Menstrual Hygiene Day. Dagen som belyser orättvisor kopplade till mens, men som också används för att fira framgångar i det rättighetsbaserade arbetet globalt.

Många kampanjer handlar om mensfattigdom i andra delar av världen och då är det några saker som är extra viktiga att tänka på innan vi väljer att delta, både som organisation och privatperson. Här följer 3 kommunikationstips baserade på erfarenheter från vårt internationella arbete med My Period Is Awesome.

1 – Var omsorgsfull med vilka bilder ni, eller kampanjen ni deltar i använder.

Det är jätteviktigt att tänka på vilken bild och föreställning vi sprider om andra människor. Särskilt när vi kommunicerar om fattigdom, andra kulturer och människor vi inte känner. Genom att följa tre väldigt enkla regler vid bildval så kommunicerar vi genast mer rakryggat utan att kränka andras rättigheter och privatliv:

  • Använd aldrig bilder på barn.
  • Använd aldrig bilder på vuxna utan garanterat samtycke. 
  • Använd inte bilder på människor ni inte kan namnge. 

 

2 – Distansera er inte från ämnet. 

Det är lättare att prata om “någon annan”, när vi pratar om känsliga ämnen. Men fundera över hur mens, fattigdom, skam och normer påverkar oss här i Sverige? Reflektera över vilka orättvisorna vi måste ändra på, för att livet ska bli lättare för personer med mens i Sverige. 

 

3 – Delta i kampanjer som inkluderar.

Välj kampanjer som inkluderar transpersoner och perspektiv från olika delar av världen. Orättvisor kopplade till mens finns i alla länder, alla kulturer och alla samhällsklasser.  

Prenumeration Engångsköp