28 maj är det Menstrual Hygiene Day

28 maj är det Menstrual Hygiene Day

Den 28 maj är det Menstrual Hygiene Day, en dag som uppmärksammar de orättvisor som finns kring mens och menscykeln. Det är ingen slump att denna dag valdes—den 28/5 representerar medellängden på en menscykel (28 dagar) och genomsnittlig längd på menstruation (5 dagar). Initiativet leds av den tyska organisationen WASH United, som Menssäkrad är partner med.

På Menstrual Hygiene Day uppmärksammas social, ekonomisk, politisk och kulturell exkludering på grund av mens, samt tillgången till mensskydd och bristfällig vård av menscykelrelaterade problem. Menssäkrad anser att dessa frågor borde diskuteras varje dag, men att det är positivt med en specifik dag för att nå en bredare publik.

Årets tema är #PeriodFriendlyWorld, en vision där stigmat och tabun kring menstruation inte längre existerar, och där alla har tillgång till nödvändiga produkter, utbildning och infrastruktur.

För mer information och kampanjmaterial, besök Menstrual Hygiene Days hemsida. Där finns tips om hur er organisation kan delta i kampanjen samt gratis material för sociala medier att ladda ner. 

Offert Shop